MUDR. Tomáš Kočí 

odborný lékař

 • Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. 
 • Lékařskou praxi začal v roce 1986 jako pediatr na dětském oddělení v České Lípě a dále jako praktický dětský lékař. 
 • Po složení specializační atestační zkoušky z Alergologie a klinické imunologie vede od 1.1.1993 ordinaci pro léčbu průduškového astmatu, alergických onemocnění a nemocí s poruchami imunity (Astmacentrum s.r.o.).
 • Je čestným členem České společnosti alergologie a klinické imunologie a členem Lektorského sboru České iniciativy pro astma.
 • Je školitelem v oboru Alergologie a klinická imunologie, od roku 2010 spolu s kolegy připravil k úspěšnému složení atestační zkoušky řadu mladých lékařů. Založil a od r. 1996 každoročně organizuje odborný seminář pro lékaře Den astmatu a alergií
 • Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti i na jiných lékařských konferencích a publikoval řadu odborných článků v české i v zahraniční literatuře.
 • Účastní se klinických studiích s léky užívanými v pediatrii a při léčbě astmatu a alergických onemocnění.

  MUDr. Daniel Schneeberger

  odborný lékař

  • Ukončil studium na Fakultě dětského lékařství v roce 1982. Po absolvování roční vojenské prezenční služby nastoupil na dětské oddělení v České Lípě. V roce 1985 atestoval z pediatrie.
  • V roce 1991 složil atestaci z lékařské alergologie a imunologie. V té době již pracoval v Dětské léčebně ve Cvikově, kde působil na různých postech až do dubna roku 2021. Současně vždy pracoval v alergologické ambulanci a zde působí dodnes.
  • Je členem České společnosti alergologie a klinické imunologie a České pediatrické společnosti.
  • Je garantem pro obor Alergologie a klinická imunologie. Podílí se na předatestační výchově mladých lékařů v tomto oboru.
  • Publikuje v časopisech Alergie a Alergie, astma, bronchitida na témata týkající se sportu, otužování, edukace pacientů a jejich rodičů.
  • Účastnil se řady mezinárodních klinických studií při zavádění nových inhalačních léků do praxe.
  • Domluví se anglicky, německy a brzy i španělsky.
  • Je ženatý, má dvě dospělé děti a čtyři nedospělé vnučky, které jsou mu zdrojem velké radosti.
  • Vášnivě jezdí na horském kole. Rád hraje na varhany.

  MUDr. Martin Chvojka

  odborný lékař

  • Narodil se v r. 1988 v Ústí nad Labem
  • Studoval na Lékařské fakultě v Plzni UK, 2007-2013
  • Pracoval na dětském oddělení v ČL od 09/2013, od 1/2017 je lékařem Astmacentra
  • Je členem České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI)
  • Je ženatý, má dvě děti a jeho koníčky jsou sport, cestování.

   MUDr. Martin Deák

   Odborný lékař

   • Narodil se v roce 1983 v Bratislavě.
   • V roce 2009 promoval na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
   • Od roku 2009 pracuje na dětském oddělení v České Lípě, aktuálně na částečný úvazek.
   • Od roku 2013 pracuje na částečný úvazek v Astmacentrum s.r.o. .
   • V roce 2015 složil atestační zkoušku v oboru Dětské lékařství.
   • V roce 2019 složil atestační zkoušku v oboru Alergologie a klinická imunologie. 
   • Je členem České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI)
   • Ve své praxi se zaměřuje a dětské pacienty a věnuje se tématu "často nemocné dítě".
   • Je ženatý, má 3 děti, považuje se za svobodomyselného člověka, je velký bitcoin nadšenec.

   MUDr. Dan Saksún

   odborný lékař

   • Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze v r. 2010
   • Pracoval na interním oddělení Nemocnice Česká Lípa v letech 2010-2015
   • Pneumologická poradna v letech 2015-2017
   • Astmacentrum (alergologie a klinická imunologie) od r. 2015 dosud
   • Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Martinovo údolí od r. 2017 dosud
   • Má ženu dětskou lékařku a jednoho syna.

   Ivana Panáčková 

   specializovaná zdravotní sestra

   • Ukončila v roce 1984 studium na SZŠ v Praze a nastoupila jako dětská sestra do Fakultní nemocnice Motol na gynekologicko-porodnické oddělení. 
   • Po ukončení mateřské dovolené od roku 1994 pracuje v naší ambulanci jako vrchní a nejzkušenější sestra. 
   • Je členkou České asociace sester a pravidelně se účastní odborných vzdělávacích seminářů a konferencí. 
   • Mezi její koníčky patří sport a cestování.

   Lucie Takáčová

   specializovaná zdravotní sestra

   • maturovala v roce 2007 na SZŠ Děčín jako všeobecná sestra
   • od roku 2008 nastoupila na interní oddělení Nemocnice Děčín, z toho posledních 5 let na JIP
   • navštívila různé kurzy a semináře v oblasti hojení ran
   • pracovní zkušenosti s domácí péčí či neziskovou organizací v sociálních službách
   • zájmy ruční práce, cestování, čtení, hudba


   Alena Měchurová

   specializovaná zdravotní sestra

   • Po ukončení studia na SZŠ v Mladé Boleslavi nastoupila jako dětská sestra v nemocnici v České Lípě, kde pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou.
   • Po jejím ukončení pracovala necelých 10 let v ordinaci praktického a závodního lékaře. Od roku 2015 začala pracovat v Astmacentru.
   • Během svého profesního života absolvovala několik kurzů a školení, z nichž posledním je kurz Specifické ošetřovatelské péče o pacienta s alergickými a imunopatologickými stavy.
   • Ve svém volném čase ráda sportuje, poznává nová místa a čte knihy.

   Martina Kulhánková

   specializovaná zdravotní sestra

   • V roce 1992 ukončila maturitní zkouškou Střední zdravotnickou školu v Děčíně.
   • Poté pracovala na dětském oddělení v NsP v České Lípě.
   • V roce 1997 po absolvování IPVZ v Brně specializaci ARIP, začala pracovat na dětské JIP na témže oddělení.
   • Od roku 2010 pracuji jako sestra v Astmacentru v České Lípě.
   • Má práce je mým koníčkem.